ซื้อประกันรถ

8 คาถาศักดิ์สิทธิ์ สวดก่อนขับรถเสมอ แล้วจะแคล้วคลาดเดินทางปลอดภัย

สำหรับเรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหนะ ไม่จะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ก็ตาม การเดินทางไปถึงจุดหมายที่ต้องการด้วยความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง เราจึงต้องเตรียมความพร้อมรับมือทั้งก่อนและหลังสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอ ซึ่งการตัดสินใจซื้อประกันรถภาคสมัครใจเอาไว้ก็นับเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีไม่น้อยในการเตรียมพร้อมเรื่องนี้

ซื้อประกันรถ

แต่อย่างไรก็ดี หากไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเลยตลอดการเดินทางย่อมเป็นอะไรที่ดีกว่า เราทุกคนจึงต้องเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและสติก่อนออกเดินทาง สิ่งหนึ่งที่จะช่วยสร้างสติและช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจเราไว้ให้มั่นคงอยู่ในความไม่ประมาทก็คือ การสวดมนต์ ครั้งนี้เราจึงขอนำ 8 คาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ขับขี่มักใช้ท่องกันเสมอ เพื่อให้การเดินทางราบรื่นปลอดภัย จะมีบทไหนบ้างนั้นมาดูกันเลย

1.คาถาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษา

ก่อนที่จะขับขี่เดินทาง สิ่งสำคัญก็คือ สติต้องตั้งมั่น เมื่อรวบรวมสติจิตเป็นสมาธิและมีความสงบแล้วให้เริ่มท่องคาถานี้

“พุทธัง อาราธนานัง รักษา ธัมมัง สังฆัง อาราธนานัง รักษา”

จะใช้อาราธนาพระเครื่องที่ห้อยบนรถก็ได้ ช่วยให้ปลอดภัยในการเดินทางได้

คาถา-ขับรถปลอดภัย

2.คาถาขับขี่เดินทางปลอดภัย

ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นให้ว่า

“เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง”

โบราณว่าไว้ว่าสวดภาวนาแล้วเทวดาจะรักษา ทำให้เดินทางปลอดภัยเสมอ แต่สิ่งสำคัญก่อนหรือหลังที่สวดคาถานี้แล้วก็ต้องไม่ประมาทด้วย ตรวจสอบความพร้อมของรถ และแนะนำว่าซื้อประกันรถเพิ่มความอุ่นใจไว้ด้วยก็ดี เพราะการไม่ประมาทนั่นล่ะคือคาถาที่ดีที่สุด

3.คาถาปัดเป่าไร้อุปสรรค

หากใครต้องขับขี่รถเดินทางไปติดต่องาน ไปพบลูกค้า ลองตั้งจิตให้สงบ ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นให้ว่า

“สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะอะอุ”

ไม่ว่าจะเดินทางไปทำงานที่ไหน ก็จะไร้อุปสรรคขัดขวาง ทุกอย่างจะราบรื่นและปลอดภัยตลอดเส้นทางทั้งไปและกลับ

ขับรถ-ปลอดภัย

4.คาถาสำหรับคนที่เดินทางไกล

ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นให้ว่า

“มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาใน มะโนยาติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง”

ว่ากันว่าพระคาถาบทนี้ หลวงปู่ทวดท่านมอบให้มา หมั่นสวดภาวนาก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

5.คาถาสำหรับการเดินทางกลางคืน

“สัตถา ธะนุง อากัฑฒิตุง ทัตตะวา วิสัชเชตุง นาทาสิ”

บทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องขับขี่กลางคืนบ่อย ๆ จะทำให้แคล้วคลาดเดินทางปลอดภัยตลอดทุกค่ำคืน  ขับ

ขับรถกลางคืน

6.คาถาป้องกันอันตราย

“ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิจะ เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม”

ให้สวดภาวนาก่อนขับขี่เดินทางก็จะช่วยให้มีสติและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้

7.คาถาช่วยให้การเดินทางราบรื่น

“พุทโธ ระเบิดเปิดทาง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ”

คาถาสั้น ๆ ให้ตั้งนะโม 3 จบก่อนท่อง จากนั้นทุกเส้นทางที่จะไปก็จะพบแต่ความราบรื่น

8.คาถาช่วยให้ปลอดภัยและแคล้วคลาด

“พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม”

บทนี้ให้ท่อง 3 จบก่อนขับขี่รถและเดินทาง ว่ากันว่าหากใครดวงไม่ดี มีเกณฑ์ชะตาต้องพบอุบัติเหตุท่องไว้จะช่วยให้แคล้วคลาดได้

ขับรถ-ซื้อประกันรถยนต์

ทั้งหมดนี้คือ 8 คาถาที่ผู้ขับขี่เดินทางมักนำมาท่องภาวนาเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งล้วนเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้น อย่างไรก็ดีมีคาถาไว้คุ้มภัยแล้วก็อย่าลืมซื้อประกันรถไว้คุ้มครองไว้อีกหนึ่งแรงด้วยก็ดี หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะได้ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ แบบนี้ถึงจะเรียกว่าเตรียมพร้อมอย่างไม่ประมาทแท้จริงนั่นเอง