ซื้อประกันรถ

8 คาถาศักดิ์สิทธิ์ สวดก่อนขับรถเสมอ แล้วจะแคล้วคลาดเดินทางปลอดภัย

สำหรับเรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหนะ ไม่จะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ก็ตาม การเดินทางไปถึงจุดหมายที่ต้องการด้วยความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง เราจึงต้องเตรียมความพร้อมรับมือทั้งก่อนและหลังสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอ ซึ่งการตัดสินใจซื้อประกันรถภาคสมัครใจเอาไว้ก็นับเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีไม่น้อยในการเตรียมพร้อมเรื่องนี้

ซื้อประกันรถ

แต่อย่างไรก็ดี หากไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเลยตลอดการเดินทางย่อมเป็นอะไรที่ดีกว่า เราทุกคนจึงต้องเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและสติก่อนออกเดินทาง สิ่งหนึ่งที่จะช่วยสร้างสติและช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจเราไว้ให้มั่นคงอยู่ในความไม่ประมาทก็คือ การสวดมนต์ ครั้งนี้เราจึงขอนำ 8 คาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ขับขี่มักใช้ท่องกันเสมอ เพื่อให้การเดินทางราบรื่นปลอดภัย จะมีบทไหนบ้างนั้นมาดูกันเลย

1.คาถาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษา

ก่อนที่จะขับขี่เดินทาง สิ่งสำคัญก็คือ สติต้องตั้งมั่น เมื่อรวบรวมสติจิตเป็นสมาธิและมีความสงบแล้วให้เริ่มท่องคาถานี้

“พุทธัง อาราธนานัง รักษา ธัมมัง สังฆัง อาราธนานัง รักษา”

จะใช้อาราธนาพระเครื่องที่ห้อยบนรถก็ได้ ช่วยให้ปลอดภัยในการเดินทางได้

คาถา-ขับรถปลอดภัย

2.คาถาขับขี่เดินทางปลอดภัย

ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นให้ว่า

“เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง”

โบราณว่าไว้ว่าสวดภาวนาแล้วเทวดาจะรักษา ทำให้เดินทางปลอดภัยเสมอ แต่สิ่งสำคัญก่อนหรือหลังที่สวดคาถานี้แล้วก็ต้องไม่ประมาทด้วย ตรวจสอบความพร้อมของรถ และแนะนำว่าซื้อประกันรถเพิ่มความอุ่นใจไว้ด้วยก็ดี เพราะการไม่ประมาทนั่นล่ะคือคาถาที่ดีที่สุด

3.คาถาปัดเป่าไร้อุปสรรค

หากใครต้องขับขี่รถเดินทางไปติดต่องาน ไปพบลูกค้า ลองตั้งจิตให้สงบ ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นให้ว่า

“สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะอะอุ”

ไม่ว่าจะเดินทางไปทำงานที่ไหน ก็จะไร้อุปสรรคขัดขวาง ทุกอย่างจะราบรื่นและปลอดภัยตลอดเส้นทางทั้งไปและกลับ

ขับรถ-ปลอดภัย

4.คาถาสำหรับคนที่เดินทางไกล

ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นให้ว่า

“มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาใน มะโนยาติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง”

ว่ากันว่าพระคาถาบทนี้ หลวงปู่ทวดท่านมอบให้มา หมั่นสวดภาวนาก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

5.คาถาสำหรับการเดินทางกลางคืน

“สัตถา ธะนุง อากัฑฒิตุง ทัตตะวา วิสัชเชตุง นาทาสิ”

บทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องขับขี่กลางคืนบ่อย ๆ จะทำให้แคล้วคลาดเดินทางปลอดภัยตลอดทุกค่ำคืน  ขับ

ขับรถกลางคืน

6.คาถาป้องกันอันตราย

“ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิจะ เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม”

ให้สวดภาวนาก่อนขับขี่เดินทางก็จะช่วยให้มีสติและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้

7.คาถาช่วยให้การเดินทางราบรื่น

“พุทโธ ระเบิดเปิดทาง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ”

คาถาสั้น ๆ ให้ตั้งนะโม 3 จบก่อนท่อง จากนั้นทุกเส้นทางที่จะไปก็จะพบแต่ความราบรื่น

8.คาถาช่วยให้ปลอดภัยและแคล้วคลาด

“พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม”

บทนี้ให้ท่อง 3 จบก่อนขับขี่รถและเดินทาง ว่ากันว่าหากใครดวงไม่ดี มีเกณฑ์ชะตาต้องพบอุบัติเหตุท่องไว้จะช่วยให้แคล้วคลาดได้

ขับรถ-ซื้อประกันรถยนต์

ทั้งหมดนี้คือ 8 คาถาที่ผู้ขับขี่เดินทางมักนำมาท่องภาวนาเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งล้วนเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้น อย่างไรก็ดีมีคาถาไว้คุ้มภัยแล้วก็อย่าลืมซื้อประกันรถไว้คุ้มครองไว้อีกหนึ่งแรงด้วยก็ดี หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะได้ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ แบบนี้ถึงจะเรียกว่าเตรียมพร้อมอย่างไม่ประมาทแท้จริงนั่นเอง

ให้เช่าโกดัง-fraser

ขั้นตอนในการเช่าโกดังให้ถูกใจ และคุ้มค่าที่สุด

การ เช่าโกดัง สำหรับเก็บสินค้าหรือดำเนินธุรกิจ เป็นเรื่องที่จำเป็นของคนทำธุรกิจอยู่แล้ว โดยเฉพาะผู้ที่ทำเกี่ยวกับสินค้าส่งออก หรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โกดังเก็บสินค้าจะขาดไม่ได้ เพื่อใช้ในการเก็บและพักสินค้า ก่อนที่จะนำออกจำหน่าย และวิธีการที่หลายธุรกิจเลือกใช้ก็คือการเช่าโกดัง แทนการสร้างใหม่ทั้งหมด แต่ก่อนที่จะเช่า คุณก็ควรรู้ขั้นตอนของการเช่าเสียก่อน

ดังนั้นเพื่อให้คนที่มีความประสงค์อยากจะเช่าโกดังสำหรับเก็บสินค้า ได้เลือกโกดังที่เหมาะสมที่สุด และคุ้มค่ากับค่าเช่าที่สุดนั้น เราจะมาดูขั้นตอนของการเช่าเสียก่อนว่ามีขั้นตอนอย่างไร จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดขึ้นเวลาที่ต้องไปเช่าจริง

เช่าโกดังสินค้า

ขั้นตอนในการเช่าโกดังสินค้า

1.การเลือกโกดังสินค้า

ก่อนที่จะเลือกโกดัง คุณควรดูเกี่ยวกับประเภทของสินค้าที่เราต้องการเก็บก่อนว่าเป็นสินค้าประเภทไหน ต้องเก็บอย่างไรถึงจะเหมาะสม ไม่เกิดความเสียหาย อย่างเช่นสินค้าบางชนิด ต้องอยู่ในพื้นที่อากาศเย็นเท่านั้น โดยส่วนประกอบสำคัญได้แก่

 • ความเหมาะสม โกดังที่เราต้องการเช่น เหมาะสมกับสินค้าหรือไม่ รวมถึงทำเลที่ตั้ง จะเกิดผลกระทบอะไรกับคนในพื้นที่นั้นหรือเปล่า เป็นต้น
 • หาตัวเลือกเอาไว้ให้หลากหลาย เพื่อให้คุณมั่นใจว่าโกดังสินค้าที่คุณเช่าเหมาะสมที่สุด และคุ้มค่าที่สุด คุณควรหาตัวเลือกของโกดังเอาไว้จากลหายๆ ที่ก่อน เพื่อจะได้นำข้อมูลเอามาเปรียบเทียบกันว่าอันไหนที่เหมาะกับสินค้าของเรา รวมถึงราคาไม่สูงเกินไป

2.ขั้นตอนการทำสัญญา

ก่อนที่จะตัดสินใจเช่า ก็ต้องมีการพูดคุยกันก่อนระหว่างผู้เช้ากับผู้ที่ให้เช่า เพื่อเป็นการตกลงรายละเอียดให้ชัดเจน โดยสิ่งที่ผู้เช่าควรรู้ก่อนเริ่มเช่าก็คือ

 • ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดอะไรบ้าง มีค่าใช้จ่ายอะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ค่าบำรุงรักษา ที่ต้องตกลงให้ชัดเจนก่อน ไม่เช่นนั้นจะไปขึ้นเอาทีหลัง แบบนี้เราจะเสียเปรียบได้
 • ประวัติของการให้เช่า ก่อนที่จะ เช่าโกดัง เราก็ต้องรู้ด้วยว่าทางผู้ให้เช่า เคยมีประวัติเกี่ยวกับการให้เช่าเป็นอย่างไรบ้าง มีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาอะไรที่ค้างอยู่หรือไม่ ถ้าหากเราไม่รู้มาก่อน พอทำสัญญาเช่าเสร็จเรียบร้อย ปัญหาเหล่านั้นอาจจะมาตกที่เราก็ได้
 • ข้อผูกมัด แต่ละที่เวลาที่เราจะเช่าอาคารอะไรก็ตาม จะต้องมีข้อผูกมัดตกลงเอาไว้อยู่แล้วว่าต้องเช่าเกินกี่เดือนขึ้นไป ต้องมัดจำเท่าไหร่ เป็นต้น เพื่อที่จะได้เช่าให้ได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงเอาไว้ พยายามดูว่ามีข้อไหนที่เราเสียเปรียบหรือเปล่า

แนะนำการเช่าโกดัง

สำหรับท่านใดที่ไม่มีรีความรู้เกี่ยวกับการเลือกโกดัง ก็ควรสอบถามจากคนรู้จักหรือคนที่มีประสบการณ์ใสนการเช่ามาก่อน จะได้นำมาเป็นไอเดียในการเลือกได้ ที่สำคัญก็คือ หากคุณไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำสัญญาเช่น แนะนำว่าให้หาผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ หรือเกี่ยวกับกฎหมายเข้ามาช่วยด้วย เพื่อที่คุณจะได้มั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาในภายหลัง

จะเห็นว่าขั้นตอนของการ เช่าโกดัง มีขั้นตอนที่เยอะเช่นกัน ดังนั้นหากคุณต้องการเช่นจริงๆ การศึกษารายละเอียดต่างๆ ของการเช่น เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ไม่ใช่คิดว่าอยากจะเช่าแล้วเราก็เช่าได้เลย แบบนั้นเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาตามมาได้ง่าย

ขอขอบคุณรูปภาพสวยๆจากเว็บไซต์ Frasers Property Industrial

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์

แจกเคล็ดลับการดูแลรักษาโคมไฟถนนโซล่าเซลล์อย่างง่าย

                หากให้พูดถึงพลังงานทดแทนที่นำมาใช้กันมากขึ้นในปัจจุบัน เชื่อว่าทุกคนต้องเคยได้ยินหรือรู้จัก เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์ ซึ่งนับว่าเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ ที่สามารถนำแสงจากดวงอาทิตย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติมาผลิตไฟฟ้าใช้ได้อย่างไม่จำกัด ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ขอเพียงแค่มีแสงอาทิตย์เราก็สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้ ทั้งยังเป็นพลังงานที่สะอาด บริสุทธิ์ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

แจกเคล็ดลับการดูแลรักษาโคมไฟถนนโซล่าเซลล์อย่างง่าย

ดังนั้น โซล่าเซลล์จึงได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายและถูกนำมาใช้งานในด้านต่างๆมากมาย ดังที่พบเห็นได้บ่อยในชีวิตประจำวันของเรา อย่างเช่น นาฬิกา เครื่องคิดเลข ไฟจราจร เป็นต้น หรือแม้แต่โคมไฟถนน ก็ได้มีการนำโซล่าเซลล์มาพัฒนาใช้เช่นเดียวกัน หรือที่เรียกกันว่า โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ นั่นเอง

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์นั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำหรับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะโคมไฟประเภทนี้เปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานสะอาด จึงไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นเอง โดยทั่วไปแล้วโคมไฟประเภทนี้มีอายุการใช้งานค่อนข้างนาน แต่ถ้าไม่ใส่ใจดูแลรักษาอายุการใช้งานก็อาจสั้นลงได้เช่นเดียวกน วันนี้จึงอยากจะพามาดูเคล็ดลับการดูแลโคมไฟถนนโซล่าเซลล์กันค่ะ

การดูแลรักษาโคมไฟถนนโซล่าเซลล์

 1. รักษาความสะอาดอยู่เสมอ หมั่นดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ ไม่ว่าจะคราบกาว น้ำมัน แมลงหรือฝุ่นละออง อย่าปล่อยให้อยู่บนแผงนานเกินไป เพราะอาจมีผลต่อการชาร์จไฟหรือการไหลเวียนของไฟฟ้า ทำให้ไฟอาจส่องสว่างได้ไม่เต็มที่หรืออย่างร้ายแรงคือวงจรภายในอาจจะเสียหายได้
 2. ตรวจสอบโคมไฟอยู่เสมอ โดยเฉพาะบริเวณที่มีอุปกรณ์ยึดติด ต้องขันให้แน่นอยู่ตลอดเวลา สายไฟต้องไม่มีการชำรุดฉีกขาด ส่วนตรงแผงกระจกต้องไม่มีรอยแตกร้าว
 3. ติดตั้งในบริเวณที่เหมาะสม บริเวณที่ติดตั้งโคมไฟ ต้องปลอดจากสัตว์บางชนิดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับโคมไฟได้ เช่น สุนัข หนู เป็นต้น เพราะมีโอกาสที่จะไปกัดแผงหรือสายไฟได้ ที่สำคัญแผงโซลาร์ควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ปลอดโปร่ง ไม่มีฝุ่นละออง จะได้รับแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ แผงจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีพลังงานมากเพียงพอที่จะส่องแสงในเวลากลางคืน
 4. อย่าใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์รุนแรงในการทำความสะอาด การทำความสะอาดนั้นควรใช้แค่ผ้าชุบน้ำเปล่าก็เพียงพอแล้ว แต่ถ้าคราบนั้นฝังแน่นจนเช็ดไม่ออกจริงๆ ก่อนจะใช้น้ำยาอะไรให้ตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดก่อน ไม่อย่างนั้นน้ำยานั้นอาจสร้างความเสียหายให้กับแผงโซลาร์ได้

                จะเห็นได้ว่าการดูแลรักษาโคมไฟถนนโซล่าเซลล์นั้นไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลย เพียงต้องหมั่นตรวจสอบบ่อยๆและรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น นอกจากนั้นก็แค่พยายามดูแลไม่ให้สัตว์บางชนิดมากัดทำลายสายหรือแผงไฟ ซึ่งถ้าติดตั้งไว้ในที่โล่งๆ แสงแดดเพียงพอและติดตั้งสูงพอสมควร ก็น่าจะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสัตว์ได้ในระดับหนึ่งแล้ว ดังนั้นใครที่มี โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ใช้ก็อย่าลืมนำแนวทางด้านบนไปปฏิบัติกันด้วยล่ะ รับรองว่าโคมไฟจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอย่างแน่นอน

ทำความรู้จักฝุ่น PM 10

ทำความรู้จักฝุ่น PM 10

ทุกคนต่างรู้ดีว่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 นั้นกำลังพุ่งสูงขึ้นและเป็นอันตรายอย่างมาก สิ่งมีชีวิตล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากค่าของฝุ่น PM 2.5 กันทั้งนั้น แต่รู้หรือไม่ว่า นอกจากฝุ่น PM 2.5 ที่มีอันตรายแล้ว ยังมีมลพิษและสิ่งปนเปื้อนในอากาศอีกหลายอย่างที่รุนแรงไม่แพ้กันแต่เป็นที่รู้จักน้อยกว่าและเพิ่งเริ่มแสดงผลความรุนแรงเมื่อไม่นานมานี้ นั่นคือฝุ่น PM 10 จึงทำให้เครื่องวัดค่าฝุ่นละอองนอกจากเครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 แล้วยังต้องมีเครื่องวัดฝุ่น PM 10 ด้วย 

ฝุ่น PM 10 คือฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10 ไมครอน หรืออาจรู้จักกันในชื่อของฝุ่นหยาบ (Course Particle) ซึ่งเป็นฝุ่นละอองที่เกิดจากการจราจรบนถนนที่ไม่ได้ลาดยาง และภาคอุตสาหกรรมการบดย่อยหินเป็นส่วนใหญ่ ต่างจากฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นฝุ่นละเอียด (Fine Particle) มีขนาดเล็กกว่าคือ 2.5 ไมครอนและมีแหล่งกำเนิดจากควันเสียของรถยนต์และการหุงต้ม แต่เมื่อกล่าวถึงผลกระทบของฝุ่น PM 10 แล้ว มีอันตรายแทบไม่ต่างจากฝุ่น PM 2.5 ที่รู้จักกันดีเลย เพราะฝุ่น PM 10 ที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนนี้มีขนาดเล็กพอที่จะเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเข้าถึงถุงลมปอดได้ อาการที่พบได้มากเมื่อรับฝุ่น PM 10 คือการเกิดโรคหอบหืด รบกวนระบบทางเดินหายใจและอาจรุนแรงถึงการทำลายเนื้อเยื่อหัวใจได้  

ทำความรู้จักฝุ่น PM 10

เนื่องจากฝุ่น PM 10 มีขนาดเล็ก หากเปรียบเทียบขนาดคือเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมเสียอีก ดังนั้นการมองด้วยตาเปล่าจึงแทบเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยาก สิ่งที่จำเป็นต่อการป้องกันตัวเองเมื่อเกิดการแพร่กระจายของฝุ่น PM 10 คือเครื่องวัดฝุ่น PM 10 โดยในปัจจุบันนี้ได้เกิดเครื่องวัดฝุ่น PM 10 และ PM 2.5 ที่สามารถวัดค่าฝุ่นละอองทั้งสองประเภทได้ในเครื่องเดียวออกมาขายกันหลากหลายแบรนด์ ทั้งขนาดพกพาและเครื่องใหญ่ที่นิยมติดตั้งในสถานที่ที่เป็นแหล่งรวมผู้คน เครื่องวัดฝุ่น PM 10 และ PM 2.5 อาจมาพร้อมกับระบบฟอกอากาศอีกด้วย จึงกลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในยุคแห่งอุตสาหกรรมและการคมนาคมนี้ เพื่อป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองที่มองไม่เห็น รวมไปถึงเพื่อให้หลีกเลี่ยงการสูดดมมลพิษที่มีอันตรายต่อร่างกายได้อีกด้วย 

หากเกิดคำถามขึ้นมาว่า เครื่องวัดฝุ่น PM10 ซื้อที่ไหน เพียงแค่ลองหาร้านที่ขายบนเว็บต่างๆ ก็จะหาซื้อได้ง่าย หรือจะเลือกใช้เครื่องวัดฝุ่น PM 10 จึงควรเลือกเครื่องที่ครอบคลุมการตรวจจับทั้งฝุ่น PM 10 และ PM 2.5 หรือสามารถตรวจวัดมลพิษอื่นๆ ได้ ต้องมีความทนทานและได้มาตรฐานความแม่นยำในการตรวจจับเพื่อให้คุ้มค่าและได้รับการป้องกันที่ได้คุณภาพ 

รางเคเบิ้ลแลดเดอร์

เดินไฟฟ้าแบบไหน ที่นิยมใชกันในปัจจุบัน

                ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น การเดินไฟฟ้าเองก็เริ่มมีความนิยมมากขึ้นมีบริษัทมากมายที่รับเดินไฟ หรือ ทำให้ระบบไฟของเราสวยงาม ไม่รุงรกและไม่รก ซึ่งวันนี้เราจะไปดูกันว่าปัจจุบันมีวิธีไหนบ้างที่มีวิธีการเดินสายไฟที่นิยมใช้กัน และเราควรใช้แบบไหน

แบบตีกิ๊ฟยึดติดผนัง

            หรือเรียกว่าการเดินลอย ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชื่นชอบวามเรียบร้อย หรือ คนที่ชอบความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะที่ผนังจะเห็นเลยว่ามีการเดินสายไฟผ่าน โดยที่สายไฟจะโดนตีกิ๊ฟติดไว้กับผนังไว้เป็นระยะ ๆ ข้อดีคือสามารถตรวจสอบหรือสามารเพิ่มสายไฟได้ทันที หรือกรณีที่มีการชำรุดก็สามารถที่จะซ่อมแซม หรือ หาส่วนที่ชำรุดได้ง่าย แต่ก็จะแลกมาด้วยความไม่สวยงามเพราะที่ผนังจะสามารถเห็นสายไฟได้ทันที

รางเคเบิ้ลแลดเดอร์

ร้อยสายผ่านท่อ “ฝังผนัง”

            เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เนื้องานออกมาดูเรียบร้อย  สะอาดตา เพราะมีการสายไฟร้อยเข้าไปในท่อและพร้อมกับฝังเข้าไปในผนังทำให้สายไฟดูไม่รกเกะกะ เนื้องานสะอาดเรียบร้อย มีทั้งท่อแบบพลาวติด และ ท่อเหล็กสำหรับเดินสายไฟ แต่ข้อเสียคือหากสาไยฟชำรุด หรือ เสียจะ ออกมาซ่อมบำรุง หรือ เพิ่มสายไฟได้ยากลำบาก

ร้อยสายผ่านท่อ “ยึดผนัง”

            เป็นวิธีอีกข้อที่ใช้กันบ่อย และช่างเดินไฟแนะนำให้ใช้เนื่องจากว่าเป็นการเดินไฟที่ง่าย และสามารถซ่อมบำรุงสายไฟได้ง่าย รวมทั้งในกรณที่สายไฟชำรุดก็สามารถนำออกมาเช็คสสภาพได้ง่ายกว่า วิธีที่ 2 เพราะเป็นการฝัง ซึ่งตากจาก ยึดผนังไว้เฉย ๆ ที่สามารถแกะดูได้ง่ายกว่า

เดินสายไฟอุตสาหกรรม

            ในวงการอุตสาหกรรมนั้นจะไม่ได้ใช้วิธีที่กล่าวมาทั้ง 3 เนื่องจาก ในอุตสาหกรรมนั้นเป็นโรงงานที่ใหญ่ และมีพื้นที่ด้านบนเหลือเยอะจึงนิยมใช้ รางเคเบิ้ลแลดเดอร์ ที่จะเป็นรางคอยเดินสายไฟไปตามจุดต่าง ๆ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ซึ่งรางเคเบิ้ลแลดเดอร์ นั้นจะมีหลากหลายแบบหลากลหายขนาด ให้เลือกใช้กัน

                สำหรับบ้านไหนที่กำลังมองหาวิธีเดินสายไฟ คำแนะนำคือไม่ควรเดินสายไฟเองแต่ควรเลือกใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับ จะได้ไม่เกิดอันตรายต่อทั้งทรัพย์สิน และ ตัวท่านเอง

บริษัทรับส่งของต่างจังหวัด

อยากส่งของถึงเร็ว ควรทำอย่างไร?

การขนส่งในปัจจุบันนั้นเปิดกว้างอย่างมาก การใช้บริการนั้นค่อนข้างเปิดกว้างมีคนมากมายที่เข้าไปใช้บริการ และ มีบริษัทรับส่งของต่างจังหวัด มากมายที่เกิดขึ้นในส่วนค่าบริการนั้นจะแตกต่างกันไปแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นหลักที่เราจะมาคุยกันในวันนี้แต่ประเด็นหลัก ๆ ที่เราจะมาพูดถึงกันนั้นคือ “วิธีการส่งของอย่างไร ให้ถึงมือผู้รับ”

เขียนผู้รับให้ชัดเจน

            อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของการเขียนที่อยู่ผู้รับให้ชัดเจน  เพราะถ้าหากว่าที่อยู่ผู้รับไม่ชัดเจนโอกาสที่ของจะโดนตีกลับจากบริษัทรับส่งของต่างจังหวัดก็มีมากเช่นกันดังนั้นในเรื่องของการเขียนที่อยู่ผู้รับให้ชัดเจนนั้นเป็นเรื่องที่ควรทำเป็นอันดับแรก เลยนะครับ

แพ็คของตั้งแต่ที่บ้าน

            ก่อนที่เราจะออกไปส่งคืนก่อนวันออกไปส่งของเราก็เริ่มแพ็คของที่เราต้องการได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็เริ่มแพ็คได้เลยเพราะวันต่อมาเราก็จะสามารถนำของไปส่งของได้ทันที ประหยัดเวลาไปมากอย่างแน่นอน รับรองว่าของส่งถึงเร็วกว่าเดิมแน่นอน

บริษัทรับส่งของต่างจังหวัด

ไปส่งของตั้งแต่เช้า

            อีกข้อที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทำกัน และควรเก้บมาทำตามนั้นคือการออกไปส่งของตั้งแต่เช้านั้นจะช่วยให้ของเราถูกส่งได้ทันที ซึ่งหากไปส่งสาย ๆ หรือ เย็น ๆ โอกาสที่ของจะออกช้า หรือ โดนตีของรอบถัดไปในนั้นมีมากขึ้น และ นั้นจะทำให้ของที่เราต้องการส่งนั้นช้าลงไปอีก

ถ้าแพ็คของช้า ควรปรับเปลี่ยนวิธีการ

            บางครั้งปัญหาการส่งของช้า ส่งของไม่ทันอาจจะเป็นเพราะการแพ็คของที่ช้าก็ได้นะครับดังนั้นหากว่า สินค้าที่เราต้องการส่งนั้นแพ็คยาก หรือ แพ็คได้ช้าเราควรปรับเปลี่ยนการแพ็คแบบใหม่

                ดังนั้นถ้าหากว่าเราจำเป้นต้องรีบส่งของให้ถึงมือผู้รับเร็ว ๆ ก็ควรเลือกการใช้บริการที่ใกล้บ้านที่สุดด้วยนะครับ และ ลองเอาวิธีการด้านบนไปใช้ดูก็ได้นะครับ เผื่อว่าการส่งของของคุณกับบริการบริษัทรับส่งของต่างจังหวัด นั้นจะช่วยให้ของถึงมือผู้รับได้เร็วขึ้น

ประกาศหาพนักงาน

สิ่งที่ควรมีในการประกาศหาพนักงาน

สิ่งที่องค์กรทุกองค์กร ต้องการอยากจะได้ก็คือพนักงานที่มีศักยภาพในการทำงานสูง เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และบุคลิกดี ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงทำให้เวลาประกาศหาพนักงานต้องมีการคัดเลือกหลายขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คนที่เลือกเข้ามานั้นเหมาะสมที่จะทำงานกับองค์กรที่สุด แต่ในบ้างครั้งการประกาศหาผู้สมัครงาน ก็อาจจะไม่ได้คนที่เหมาะสมเท่าไหร่

หรือบางทีก็ไม่มีคนสนใจอยากจะสมัคร สาเหตุหลักๆ ก็เป็นเพราะเรื่องของการประกาศนั่นเอง คือข้อมูลที่ลงอาจจะไม่ครบถ้วน รายละเอียดต่างๆ ไม่ชัดเจนพอ จึงทำให้คนที่หางานอยู่ ไม่สนใจอยากจะสมัคร ฉะนั้นในการประกาศเพื่อหาผู้สมัครงาน รายละเอียดสำคัญต่างๆ จึงต้องมีให้ครบ มาดูว่ารายละเอียดอะไรบ้าง ที่ผู้สมัครงานต้องการอยากให้มี

Businessman, builder, nurse, architect. Isolated over white background

1.รายละเอียดงานต้องครบ

ขั้นแรกผู้สมัครต้องการอยากจะรู้ว่างานที่ประกอาศนั้นเป็นงานตำแหน่งไหน ทำงานเกี่ยวกับอะไร เพื่อที่ผู้สมัครจะได้ดูคุณสมบัติของตัวเองว่าเหมาะสมหรือไม่ จึงจะทำการส่งเรซูเม่มาให้ทางองค์กรได้ ถ้ารายละเอียดของงานไม่มากพอ ตัวของคนสมัครเองก็อาจจะงงได้ ว่าตกงานนี้คืองานอะไร และส่วนใหญ่ก็มักจะผ่านไปหาประกาศอันใหม่เลย

2.การประกาศต้องน่าสนใจ

การเพิ่มความน่าสนใจให้กับป้ายประกาศ จะเป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้สมัครได้ หากป้ายธรรมดาๆ ไม่มีอะไรโดดเด่น คนก็มักจะมองข้ามไปเลย ก็คงเหมือนกับการดูเรซูเม่ของทางองค์กรเองนั่นแหละ ที่เวลาเห็เรซูเม่ไม่น่าสนใจ ก็ไม่อยากจะอ่าน ส่วนใหญ่ก็ปัดๆ ทิ้งไปเลย และทำนองเดียวกัน หากประกาศของคุณไม่น่าสนใจ คนสมัครงานก็จะปัดทิ้งไปเช่นกัน

3.เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ในการทำประกาศหาพนักงานอาจจะต้องใช้พื้นที่จำกัด และเนื้อหาที่กระชับ ซึ่งทำให้รายละเอียดบางอย่างอาจยังไม่ครบถ้วน เพราะเหตุนี้จึงต้องมีช่องทางสำหรับการเข้าไปดูรายละเอียดของงานเพิ่มเติม เช่น สามารถเขาไปดูผ่านทางสมาร์ทโฟนได้เลย เพราะส่วนใหญ่คนก็จะพกมือถือติดตัวอยู่แล้ว และควรหาช่องทางที่ผู้สมัครจะเข้าไปดูได้ง่ายๆ ถ้าขั้นตอนซับซ้อนเกิน คนก็จะเบื่อไม่อยากจะเข้าไปดู

4.การสมัครไม่ซับซ้อน

ในการใน่รายละเอียดของการสมัครงาน ไม่ควรจะมีรายละเอียดขั้นตอนมากเกินไป ควรจะเป็นข้อมูลในส่วนสำคัญๆ เท่านั้น ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างอื่น อาจจะทำให้ผู้สมัครส่งเพิ่มเติมในภายหลังได้ เพื่อให้ตัวผู้สมัครได้สะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล และประหยัดเวลาในการสมัครลงไปด้วย

5.ชื่อตำแหน่งงานต้องพอดี

การตั้งชื่อตำแหน่งงาน หรือประกาศที่ดูอลังการเกินไป จะทำให้ผู้ที่จะสมัครมองว่าเกินจริงไปหรือเปล่า ตำแหน่งงานนี้แท้จริงแล้วทำงานอะไร การตั้งงชื่อหรือบอกตำแหน่งงาน ควรจะบอกตามความจริงไปเลย ผู้สมัครจะได้เข้าใจง่ายๆ ไม่ใช้ให้คนสมัครจินตนาการไม่ออก ว่าคืองานอะไรกันแน่

ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดสำคัญที่ควรทำในการประกาศหาพนักงานเพื่อที่จะให้ผู้สมัครสนใจอยากจะสมัครงานกับทางองค์กรของคุณมากขึ้น ยิ่งมีตัวเลือกของผู้สมัครมากเท่าไหร่ ก็จะเป็นผลดีกันทางองค์กรมากเท่านั้น เพราะจะมีตัวเลือกให้เลือกเยอะ ทำให้ได้คนดีๆ เข้ามาทำงานในองค์กรที่เหมาะสม

สมัคร Forex

ความรู้พื้นฐานก่อนสมัคร Forex

หลายคนที่เคยค้นหาช่องทางการหาเงินออนไลน์อาจจะคุ้นเคยกับคำว่าเล่น Forex แต่ยังไม่รู้ว่าคืออะไร วันนี้เราจึงจะพามาดูข้อมูลพื้นฐานก่อนการตัดสินใจลงทุนและสมัคร forex ว่ามีข้อมูลใดที่สำคัญและควรรู้ก่อนเลือกตัดสินใจลงทุนสร้างรายได้โดยวิธีนี้บ้าง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจให้ถี่ถ้วนในการลงทุนผ่านการเล่น Forex นี้ ว่ามีผลประโยชน์และความเสี่ยงอย่างไร

อันดับแรกต้องทำความรู้จักกับคำว่า Forex ก่อน Forex คือ การซื้อและขายเงินสกุลหนึ่งด้วยเงินอีกสกุลหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไร การซื้อขายฟอเร็กซ์มีความคล้ายคลึงกับตลาดหุ้น ถ้าหากนักลงทุนฟอเร็กซ์คาดการณ์ว่าอัตราแลกเปลี่ยนของคู่เงินจะเพิ่มขึ้นในอนาคต นักลงทุนผู้นั้นจะซื้อคู่เงินนี้เพิ่มขึ้น แต่ถ้านักลงทุนคาดการณ์ว่าอัตราแลกเปลี่ยนของเงินคู่นั้นจะลดลงในอนาคต นักลงทุนจะขายคู่เงินนั้นออกไป โดยในการซื้อขายแต่ละครั้งจะมีหน่วยเป็น Lot ซึ่ง 1 Lot คือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหนึ่ง ๆ โดยมีการกำหนดปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำคือ 0.01 Lot ซึ่งก็คือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินนั้น และคำศัพท์ที่ควรทราบอีกคำคือ มาร์จิ้น หมายถึง จำนวนเงินที่ต้องใช้ในบัญชีเพื่อรักษาโพซิชั่นที่เปิดเอาไว้ได้ มาร์จิ้นไม่ใช่ค่าธรรมเนียมแต่เป็นจำนวนเงินทุนที่ต้องมีในบัญชี ซึ่งนี่เป็นข้อมูลขั้นพื้นฐานที่สุดก่อนที่ผู้สนใจจะทำการสมัคร Forex และนอกจากนี้สำหรับผู้ที่จะลงทุนยังมีคำศัพท์เฉพาะที่ต้องศึกษาเพิ่มอีกมากเพื่อให้สามารถเข้าใจการเทรดและสร้างรายได้จาก Forex ให้ได้ตามที่ต้องการ เพราะการเล่น Forex นั้นมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการทำความเข้าใจกับการเทรดและข้อมูลจึงควรมีมากขึ้นตามไปด้วย เพื่อไม่ให้เงินที่ลงทุนไปกับการเทรดต้องสูยไปจากการขาดทุนหรือความเข้าใจที่ยังไม่แน่ชัดในการลงทุนและสมัคร Forex นอกจากนั้นการศ฿กษาและอัปเดทความเป็นไปของกลไกอัตราแลกเปลี่ยนและข่าวสารเศรษฐกิจก็มีความสำคัญในการตัดสินใจซื้อสกุลเงินที่จะลงทุนและการตัดสินใจขายมากพอสมควร การสร้างรายได้จาก Forex จึงไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนแต่เหมาะกับผู้ที่สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างรอบคอบ

หากผู้ที่สนใจมั่นใจว่าตนสามารถสร้างรายได้จากการเทรดได้แล้ว การสมัคร Forex กับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือก็มีความสำคัญมากเช่นกัน และผู้ลงทุนควรเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการแลกเปลี่ยนและหมั่นศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถหาวิธีการเทรดที่เหมาะสมกับตนเองจนสามารถทำกำไรจากการเทรดได้ เพราะการเล่น Forex นั้นให้ผลตอบแทนที่สูงมากพอที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เลยทีเดียว

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ

คุณสมบัติของท่อเหล็กร้อยสายไฟ ที่ควรรู้ก่อนนำไปใช้งาน

งานเกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ทุกเมื่อ การเพิ่มความปลอดภัยด้วยการใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น หนึ่งในวิธีที่ต้องทำทุกครั้งเมื่อมีการเดินสายไฟก็คือ การเลือกใช้ ท่อเหล็กร้อยสายไฟซึ่งก็มีอยู่ปลายประเภท แต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างกัน ใช้กับงานที่แตกต่างกัน

เพื่อที่จะได้เลือกใช้ท่อให้เหมาะสมกับงานที่สุด ลองมาดูกันก่อนว่าท่อแต่ละประเภท มีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

 • ท่อเหล็กชนิดบาง (EMT)

เป็นท่อเหล็กที่มีขนาดบางกว่าท่อทุกชนิด เหมาะกับงานที่ไม่ต้องรับแรงกดหรือแรงดันสูง นิยมใช้ในการฝังในผนังคอนกรีต หรือใช้ร้อยสายในอากาศ โดยท่อชนิดนี้จะผ่านการชุบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีตั้งแต่ขนาด 15 ม.ม. ไปจนถึง 50 ม.ม.ในการใช้งานนั้นหากจำเป็นต้องดัด จะต้องใช้เครื่องดันเฉพาะท่อชนิดนี้เท่านั้น คือ Bending

 • ท่อเหล็กชนิดหนาปานกลาง (IMC)

เป็นท่อที่มีรคุณสมบัติคล้ายกับท่อเหล็กชนิดบาง แต่มีความหนามากกว่า การใช้งานก็นิยมใช้กับการฝังในกำแพงคอนกรีต หรือลอยในอากาศ ข้อควรระวังของการใช้ท่อชนิดนี้ก็คือ ไม่ควรนำไปใช้กับงานที่มีความเสี่ยงสูง หรือที่ที่เกิดอันตรายได้ง่าย

 • ท่อเหล็กชนิดหนา (RSC)

เป็นท่อที่มีความหนากว่าทั้งสองชนิด ผ่านการชุบเหมือนกับท่อเหล็กบางทุกอย่าง ท่อเหล็กแบบหนา สามารถใช้งานแทนท่อโลหะแบบบางกับแบบบางปานกลางได้ ข้อควรหลีกเลี่ยงของการใช้ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ประเภทนี้คือ ไม่ควรนำไปฝังลงดิน หรือนไปใช้กับที่ที่เสี่ยงเกิดอันตรายทางกายภาพกับท่อ

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ
 • ท่อเหล็กอ่อนร้อยสายไฟ ชนิดอินเตอร์ล็อค (EFF – Interlocked)

เป็นท่อที่มีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ ทำให้เกิดอันตรายทางกายภาพได้ยาก ช่วยให้สายไฟอยู่ในสภาพดีตลอดเวลา ไม่เกิดรอบขีดข่วนหรือรั่วได้ง่าย นิยมใช้ในอาคารในโรงงาน แต่ข้อจำกัดของการใช้ท่อประเภทนี้ จะต้องใช้ในพื้นที่ที่แห้งเท่านั้น เนื่องจากเป็นท่อที่ไม่สามารถกันน้ำได้

 • ท่อเหล็กอ่อนร้อยสายไฟ ชนิดสแควร์ล็อค (EFF-Squarelocked)

ท่อชนิดนี้เป็นท่อที่ผ่านการชุบด้วยสังกะสี ทำให้ท่อมีความหนาเป็นพิเศษ และอายุการใช้งานยาวนาน มีความคงทนสูง สามารถกันความร้อนจากภายนอกได้ดี จึงนำไปใช้ในสถานที่ที่มีความร้อนสูงได้ เช่นในโรงงานอุตสาหกรรม และความหนาของท่อยังช่วยป้องกันรอยขีดข่วนของสายไฟได้ และป้องงกันฝุ่น สิ่งสกปรกจากภายนอกได้ดี

แต่ข้อจำกัดของการใช้ท่ออ่อนร้อยสายไฟแบบสแควร์ล็อก ไม่สามารถนำไปใช้ในที่ที่เปียกชื่น เนื่องจากไม่สามารถกันน้ำได้ ต้องใช้ในที่ที่แห้งอย่างเดียว และควรจะอยู่ในที่ไม่เสี่ยงเกิดอันตรายกับท่อ

จะเห็นว่าท่อเหล็กร้อยสายไฟแต่ละประเภทนั้นเหมาะกับการใช้งานกับบางอย่างเท่านั้น ในการเลือกใช้งานจึงต้องใช้ให้เหมาะสม ที่สำคัญเลยก็คือ ต้องติดตั้งงอย่างถูกวิธีตามระเบียบของ วสท. ผู้ที่จะติดตั้งได้อย่างปลอดภัย จะต้องมีความชำนาญในการเลือกและติดตั้งเป็น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรืออันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้าทีหลัง

เกียร์ทดรอบ

การเลือกซื้อเกียร์ทดรอบ

          เกียร์ทดรอบ หรือ Worm Gear เป็นอุปกรณ์ประเภทที่มีไว้สำหรับการส่งกำลัง ทำหน้าที่เพิ่มแรงบิดและลดรอบการทำงานของมอเตอร์ให้ช้าลงตามความต้องการของงาน ทำงานผ่านเฟืองและตัวหนอนที่ประกอบอยู่ในเกียร์ทดรอบนั้นๆ ในตลาดมีเกียร์ทดรอบขายหลายราคาตามเกรดและคุณภาพของสินค้า โดยส่วนใหญ่มีอัตราทดรอบที่ระหว่าง 1 : 10 – 1 : 60 ส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้งานกับเครื่องจักรทั่วไป เช่นเครื่องจักรทางการเกษตร สายพานลำเลียง เครื่องจักรที่ใช้ยกหรือลากสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก เป็นต้น

          การทำงานของเกียร์ทดรอบนั้นจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีเครื่องส่งกำลังอย่างมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์เป็นเครื่องผลิตกำลังตั้งต้น โดยเกียร์ทดรอบจะคอยลดรอบการทำงานของเครื่องส่งกำลังตั้งต้นเพื่อไม่ให้เครื่องส่งกำลังมีอัตราหมุนมากเกินไป เช่น เกียร์ทดรอบที่มีอัตราทดรอบ 1 : 10 หมายถึง เมื่อมอเตอร์ หมุนได้ 10 รอบ เกียร์ทดรอบจะหมุน 1 รอบนั่นเอง โดยสรุปคือเกียร์ทดรอบช่วยลดรอบของมอเตอร์ลงได้ กรณีที่มีมอเตอร์อยู่แล้ว แต่ต้องการลดความเร็วรอบลง สามารถปรับใช้งานกับเครื่องจักรได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับรูปแบบของเกียร์ทดรอบที่เลือกใช้งาน เช่น เกียร์ทดรอบแบบทรงตั้งเหมาะกับการใช้งานยกหรือลากของที่มีน้ำหนัก เกียร์ทดรอบแบบทรงนอน เหมาะกับการใช้งานกับเครื่องกวน, ถังผสมน้ำยา, เครื่องผสมต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นในการซื้อเกียร์ทดรอบมาใช้งาน ผู้ซื้อจึงจำเป็นต้องทราบข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. รูปแบบ ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่าเกียร์ทดรอบมีให้เลือกหลายรูปแบบเพื่อให้ตรงกับการใช้งาน ดังนั้นก่อนจะซื้อเกียร์ทดรอบผู้ซื้อจึงต้องทราบลักษณะขอเกียร์ทดรอบที่ต้องการ เช่นลักษณะการติดตั้งและทิศทางเพลาของเกียร์ทดรอบ
 2. ขนาดของเกียร์ทดรอบ เพราะเกียร์ทดรอบจะทำงานร่วมกับมอเตอร์หรือเครื่องยนต์ ดังนั้นผู้ซื้อต้องดูสเปคของมอเตอร์ว่าเหมาะสมกับเกียร์ทดรอบที่จะใช้งานด้วยหรือไม่
 3. อัตราทด เพราะเกียร์ทดรอบมีไว้เพื่อลดรอบการหมุน ดังนั้นการระบุอัตราทดรอบของเกียร์ทดรอบจึงมีความสำคัญ
 4. ขนาดเพลาและทิศทางการติดตั้งของเพลา เพราะเกียร์ทดรอบมีเพลาเป็นแหล่งรับหรือส่งกำลัง

และข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมา เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ซื้อจำเป็นต้องทราบก่อนที่จะซื้อเกียร์ทดรอบ เพื่อให้สามารถนำเกียร์ทดรอบไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับเครื่องส่งกำลังและสามารถลดรอบการส่งกำลังของมอเตอร์ได้ตามที่กำหนดไว้ เพราะหากซื้อเกียร์ทดรอบมาไม่ตรงกับข้อใดข้อหนึ่งจากข้างต้น เกียร์ทดรอบที่ซื้อมาย่อมไม่สามารถนำไปใช้งานได้ตามที่ต้องการ