การเลือกซื้อเกียร์ทดรอบ

เกียร์ทดรอบ

          เกียร์ทดรอบ หรือ Worm Gear เป็นอุปกรณ์ประเภทที่มีไว้สำหรับการส่งกำลัง ทำหน้าที่เพิ่มแรงบิดและลดรอบการทำงานของมอเตอร์ให้ช้าลงตามความต้องการของงาน ทำงานผ่านเฟืองและตัวหนอนที่ประกอบอยู่ในเกียร์ทดรอบนั้นๆ ในตลาดมีเกียร์ทดรอบขายหลายราคาตามเกรดและคุณภาพของสินค้า โดยส่วนใหญ่มีอัตราทดรอบที่ระหว่าง 1 : 10 – 1 : 60 ส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้งานกับเครื่องจักรทั่วไป เช่นเครื่องจักรทางการเกษตร สายพานลำเลียง เครื่องจักรที่ใช้ยกหรือลากสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก เป็นต้น

          การทำงานของเกียร์ทดรอบนั้นจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีเครื่องส่งกำลังอย่างมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์เป็นเครื่องผลิตกำลังตั้งต้น โดยเกียร์ทดรอบจะคอยลดรอบการทำงานของเครื่องส่งกำลังตั้งต้นเพื่อไม่ให้เครื่องส่งกำลังมีอัตราหมุนมากเกินไป เช่น เกียร์ทดรอบที่มีอัตราทดรอบ 1 : 10 หมายถึง เมื่อมอเตอร์ หมุนได้ 10 รอบ เกียร์ทดรอบจะหมุน 1 รอบนั่นเอง โดยสรุปคือเกียร์ทดรอบช่วยลดรอบของมอเตอร์ลงได้ กรณีที่มีมอเตอร์อยู่แล้ว แต่ต้องการลดความเร็วรอบลง สามารถปรับใช้งานกับเครื่องจักรได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับรูปแบบของเกียร์ทดรอบที่เลือกใช้งาน เช่น เกียร์ทดรอบแบบทรงตั้งเหมาะกับการใช้งานยกหรือลากของที่มีน้ำหนัก เกียร์ทดรอบแบบทรงนอน เหมาะกับการใช้งานกับเครื่องกวน, ถังผสมน้ำยา, เครื่องผสมต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นในการซื้อเกียร์ทดรอบมาใช้งาน ผู้ซื้อจึงจำเป็นต้องทราบข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. รูปแบบ ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่าเกียร์ทดรอบมีให้เลือกหลายรูปแบบเพื่อให้ตรงกับการใช้งาน ดังนั้นก่อนจะซื้อเกียร์ทดรอบผู้ซื้อจึงต้องทราบลักษณะขอเกียร์ทดรอบที่ต้องการ เช่นลักษณะการติดตั้งและทิศทางเพลาของเกียร์ทดรอบ
  2. ขนาดของเกียร์ทดรอบ เพราะเกียร์ทดรอบจะทำงานร่วมกับมอเตอร์หรือเครื่องยนต์ ดังนั้นผู้ซื้อต้องดูสเปคของมอเตอร์ว่าเหมาะสมกับเกียร์ทดรอบที่จะใช้งานด้วยหรือไม่
  3. อัตราทด เพราะเกียร์ทดรอบมีไว้เพื่อลดรอบการหมุน ดังนั้นการระบุอัตราทดรอบของเกียร์ทดรอบจึงมีความสำคัญ
  4. ขนาดเพลาและทิศทางการติดตั้งของเพลา เพราะเกียร์ทดรอบมีเพลาเป็นแหล่งรับหรือส่งกำลัง

และข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมา เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ซื้อจำเป็นต้องทราบก่อนที่จะซื้อเกียร์ทดรอบ เพื่อให้สามารถนำเกียร์ทดรอบไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับเครื่องส่งกำลังและสามารถลดรอบการส่งกำลังของมอเตอร์ได้ตามที่กำหนดไว้ เพราะหากซื้อเกียร์ทดรอบมาไม่ตรงกับข้อใดข้อหนึ่งจากข้างต้น เกียร์ทดรอบที่ซื้อมาย่อมไม่สามารถนำไปใช้งานได้ตามที่ต้องการ