เดินไฟฟ้าแบบไหน ที่นิยมใชกันในปัจจุบัน

รางเคเบิ้ลแลดเดอร์

                ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น การเดินไฟฟ้าเองก็เริ่มมีความนิยมมากขึ้นมีบริษัทมากมายที่รับเดินไฟ หรือ ทำให้ระบบไฟของเราสวยงาม ไม่รุงรกและไม่รก ซึ่งวันนี้เราจะไปดูกันว่าปัจจุบันมีวิธีไหนบ้างที่มีวิธีการเดินสายไฟที่นิยมใช้กัน และเราควรใช้แบบไหน

แบบตีกิ๊ฟยึดติดผนัง

            หรือเรียกว่าการเดินลอย ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชื่นชอบวามเรียบร้อย หรือ คนที่ชอบความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะที่ผนังจะเห็นเลยว่ามีการเดินสายไฟผ่าน โดยที่สายไฟจะโดนตีกิ๊ฟติดไว้กับผนังไว้เป็นระยะ ๆ ข้อดีคือสามารถตรวจสอบหรือสามารเพิ่มสายไฟได้ทันที หรือกรณีที่มีการชำรุดก็สามารถที่จะซ่อมแซม หรือ หาส่วนที่ชำรุดได้ง่าย แต่ก็จะแลกมาด้วยความไม่สวยงามเพราะที่ผนังจะสามารถเห็นสายไฟได้ทันที

รางเคเบิ้ลแลดเดอร์

ร้อยสายผ่านท่อ “ฝังผนัง”

            เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เนื้องานออกมาดูเรียบร้อย  สะอาดตา เพราะมีการสายไฟร้อยเข้าไปในท่อและพร้อมกับฝังเข้าไปในผนังทำให้สายไฟดูไม่รกเกะกะ เนื้องานสะอาดเรียบร้อย มีทั้งท่อแบบพลาวติด และ ท่อเหล็กสำหรับเดินสายไฟ แต่ข้อเสียคือหากสาไยฟชำรุด หรือ เสียจะ ออกมาซ่อมบำรุง หรือ เพิ่มสายไฟได้ยากลำบาก

ร้อยสายผ่านท่อ “ยึดผนัง”

            เป็นวิธีอีกข้อที่ใช้กันบ่อย และช่างเดินไฟแนะนำให้ใช้เนื่องจากว่าเป็นการเดินไฟที่ง่าย และสามารถซ่อมบำรุงสายไฟได้ง่าย รวมทั้งในกรณที่สายไฟชำรุดก็สามารถนำออกมาเช็คสสภาพได้ง่ายกว่า วิธีที่ 2 เพราะเป็นการฝัง ซึ่งตากจาก ยึดผนังไว้เฉย ๆ ที่สามารถแกะดูได้ง่ายกว่า

เดินสายไฟอุตสาหกรรม

            ในวงการอุตสาหกรรมนั้นจะไม่ได้ใช้วิธีที่กล่าวมาทั้ง 3 เนื่องจาก ในอุตสาหกรรมนั้นเป็นโรงงานที่ใหญ่ และมีพื้นที่ด้านบนเหลือเยอะจึงนิยมใช้ รางเคเบิ้ลแลดเดอร์ ที่จะเป็นรางคอยเดินสายไฟไปตามจุดต่าง ๆ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ซึ่งรางเคเบิ้ลแลดเดอร์ นั้นจะมีหลากหลายแบบหลากลหายขนาด ให้เลือกใช้กัน

                สำหรับบ้านไหนที่กำลังมองหาวิธีเดินสายไฟ คำแนะนำคือไม่ควรเดินสายไฟเองแต่ควรเลือกใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับ จะได้ไม่เกิดอันตรายต่อทั้งทรัพย์สิน และ ตัวท่านเอง