Tag: รางเคเบิ้ลแลดเดอร์

เดินไฟฟ้าแบบไหน ที่นิยมใชกันในปัจจุบัน

                ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น การเดินไฟฟ้าเองก็เริ่มมีความนิยมมากขึ้นมีบริษัทมากมายที่รับเดินไฟ หรือ ทำให้ระบบไฟของเราสวยงาม ไม่รุงรกและไม่รก ซึ่งวันนี้เราจะไปดูกันว่าปัจจุบันมีวิธีไหนบ้างที่มีวิธีการเดินสายไฟที่นิยมใช้กัน และเราควรใช้แบบไหน แบบตีกิ๊ฟยึดติดผนัง             หรือเรียกว่าการเดินลอย ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชื่นชอบวามเรียบร้อย หรือ คนที่ชอบความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะที่ผนังจะเห็นเลยว่ามีการเดินสายไฟผ่าน โดยที่สายไฟจะโดนตีกิ๊ฟติดไว้กับผนังไว้เป็นระยะ ๆ ข้อดีคือสามารถตรวจสอบหรือสามารเพิ่มสายไฟได้ทันที หรือกรณีที่มีการชำรุดก็สามารถที่จะซ่อมแซม หรือ หาส่วนที่ชำรุดได้ง่าย แต่ก็จะแลกมาด้วยความไม่สวยงามเพราะที่ผนังจะสามารถเห็นสายไฟได้ทันที ร้อยสายผ่านท่อ “ฝังผนัง”             เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เนื้องานออกมาดูเรียบร้อย  สะอาดตา เพราะมีการสายไฟร้อยเข้าไปในท่อและพร้อมกับฝังเข้าไปในผนังทำให้สายไฟดูไม่รกเกะกะ เนื้องานสะอาดเรียบร้อย มีทั้งท่อแบบพลาวติด และ ท่อเหล็กสำหรับเดินสายไฟ แต่ข้อเสียคือหากสาไยฟชำรุด หรือ เสียจะ ออกมาซ่อมบำรุง หรือ เพิ่มสายไฟได้ยากลำบาก ร้อยสายผ่านท่อ “ยึดผนัง”            …

Read More